Điều khoản sử dụng

1. Điều khoản chung
– Website này và những dịch vụ trên website được xây dựng và thuộc sở hữu của catlam.vn. Việc bạn sử dụng website và các dịch vụ của website đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những thoả thuận dưới đây (Thoả thuận sử dụng dịch vụ). Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng website và những dịch vụ của website.

2.Dịch vụ và trách nhiệm của chúng tôi
– Dịch vụ của chúng tôi là những dịch vụ được ghi trên website này. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ.
– Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có quyền điều chỉnh hoặc xóa những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi để bảo đảm những thông tin được đăng ký phù hợp với Quy định của website.
– Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng thông tin trên website. Vì vậy, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng website.
– Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm thỏa thuận sử dụng dịch vụ.

3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn
– Bạn cần đồng ý với Thoả thuận sử dụng dịch vụ, cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.
– Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập.

4. Giới hạn độ tuổi
– Mọi người đều có thể truy cập website này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đưa thông tin lên website, bạn phải ít nhất 18 tuổi và có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

5. Sử dụng nội dung trên website
– Nội dung trên website này có thể được xem và in ra hoặc gửi cho người khác. Bạn không thể sửa đổi, bán hoặc chuyển nhượng thương mại bất kỳ thông tin gì từ website này.

6. Đăng kí thông tin
– Đăng kí thông tin hoàn toàn miễn phí.
– Chúng tôi có quyền từ chối đưa thông tin lên website nếu như chúng tôi cảm thấy thông tin do bạn cung cấp không có sự tin cậy. Bạn có thể đăng ký lại sau 2 ngày nếu như bạn không thấy thông tin đăng ký của bạn trên website. Nếu bạn vi phạm quy định, chúng tôi sẽ xóa đăng ký của bạn.

7. Cập nhật thông tin
– Bạn chịu trách nhiệm tự cập nhật thông tin của mình. Bạn cũng có thể tự xóa đăng ký của mình nếu muốn.

8. Những điều cấm
– Bạn đồng ý không vi phạm các quy định cấm sau đây:
– Cung cấp các thông tin vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục, kinh doanh bất hợp pháp, gây hại đến doanh nghiệp khác. Sử dụng những thông tin trên website nhằm mục đích gửi những email hoặc quảng cáo không có sự đồng ý của người nhận. Cung cấp các thông tin thuộc sở hữu của chủ thể khác được bảo vệ bởi luật pháp trong và ngoài nước.

9. Sản phẩm và dịch vụ của chủ thể khác
– Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được đăng ký hoặc quảng cáo trên website, trực tiếp hoặc gián tiếp.

10. Thông báo nếu có sự vi phạm
– Nếu bạn phát hiện có bất kỳ thông tin nào trên website vi phạm với nhãn hiệu hàng hoá mà bạn có quyền sở hữu, hãy thông báo ngay cho chúng tôi biết.

11. Các điều luật được áp dụng
– Bạn đồng ý rằng hoạt động thương mại hoặc không thương mại trên và thông qua website phải tuân theo các quy định và luật pháp Việt Nam. Khi có điều luật mới được ban hành hoặc áp dụng, điều luật này sẽ được áp dụng với tất cả thành viên của website.

12. Thông tin liên lạc
– Nếu bạn gặp bất kì vấn đề gì từ website hoặc cập nhật thông tin trên website, vui lòng liên hệ cho chúng tôi.
– Chúng tôi cũng cam kết không cố ý tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hoặc chia sẻ thông tin khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết giữa chúng tôi với Quý khách hàng chiếu theo Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của chúng tôi. Trường hợp bạn có góp ý, thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ: contact@catlam.vn

Trả lời