Ắc quy lướt – Ắc quy đã qua sử dụng

Bình siêu lướt: varta 58014

Ắc quy lướt, ắc quy củ đã qua sử dụng …

17/10/2023
Bình TS 70ah, đổi bù 300K [đã bán]

Bình củ đổi bình mới 70ah
Bình củ đổi bình mới 70ah
19/08/2023
Varta 85014 (12v-80ah) SIÊU LƯỚT
Giá : 900k
Bình siêu lướt: varta 58014
Bình siêu lướt: varta 58014
[ Khách đã chốt ]
Khách đã chốt
Khách đã chốt

08/07/2023
Bình Varta 120D31R (12v-90ah)
– Tình trạng: 80%
[ Đã bán ]

Bình củ Varta 90ah
Bình củ Varta 90ah
02/07/2023
Cặp bình N200 Đồng Nai còn 75%
[ Thanh Hiền đã chốt ]
Ắc Quy Củ N200 ( Đồng Nai)
Ắc Quy Củ N200 ( Đồng Nai)
Mục nhập này đã được đăng trong blog. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời