Q85 (12v-70ah)

    2.250.000,0

    Bình được nhập từ Hàn Quốc.
    Với dung lượng, và CCA cao nên bình Varta 115D23L Q-85 sử dụng tôt cho hệ thống Start-Stop.
    Khả năng chịu nạp sả liên tục với cường độ cao.

    Mã: 115D23L Danh mục: